G Dragon獲大學委任成客席教授 將推新作盼新技術加強演出效果

G Dragon獲大學委任成客席教授 將推新作盼新技術加強演出效果

G Dragon 權志龍 唔止係韓流天王,呢日仲獲南韓一間科技大學委任成為客席教授,佢以一身彩藍色西裝現身儀式,神彩飛揚嘅佢擺脫早前被指涉毒風波同簽約新公司之後,似乎已經準備好再以全新面貌同大家見面喇。

佢呢日亦發表自己對迫樂商品發展嘅睇法,指自己一直勇於面對挑戰。佢呢日接受兩年教授任期同學校嘅全球宣傳大使,至於係咪一如外傳8月會推出新作,佢就指下半年將有連串計畫,又希望作品同演出都加入更多全新技術,令效果更加豐富呀。

 相關推薦

熱門搜尋