StarTalk一氣呵成版|林智樂錄新歌波折重重 計劃留港完成大學課程

StarTalk一氣呵成版|林智樂錄新歌波折重重 計劃留港完成大學課程

出道兩年嘅Felix林智樂,作客《StarTalk》接受 主播 許文軒 專訪,分享佢錄製全新主打歌《年輪海》嘅背後故事,Felix話自己出道嗰年,壓力好大,踏入第二年,反而學識放鬆,接受各種挑戰。

佢仲話自己心中有好多好想合作嘅音樂人,而其中一位就係Cousin Fung,最終佢透過 吳業坤 如願向對方邀歌,並收到一曲《年輪海》,Felix話一聽已鍾情,之後放手交比填詞人Oscar創作。不過Felix話自己錄音時不在狀態,好彩獲Cousin不斷嘅指導,令佢有更多幻想嘅空間,從而幫助佢投入狀態,但點知又因為感冒遇上聲帶問題,令Felix錄音過程波折重重。

至於首歌嘅MV,Felix就特登揾嚟林德信參與,因為首歌同時間有關,而時間就好比一塊牛仔布,要經歷裁剪、染、洗水嘅過程,所以當刻就諗到對牛仔布尤其鍾情嘅林德信,於是揾佢客串MV,對方亦爽快答應。而講到拍攝過程,Felix就自爆因為啱啱配好嘅眼鏡,未能如期製成,所以搞到拍攝時,要喺完全模糊嘅視力下進行,所以效果亦未能盡善盡。

講到家人曾反對參加歌曲比賽,Felix話屋企人係希望佢完成大學先追夢,但好彩最後佢哋都願意給予支持,仲經常聽Felix嘅作品添。Felix話自己都計劃緊留港讀大學課程,佢都話有同Chantel交流過呢個問題。

 相關推薦

熱門搜尋