MC張天賦洪嘉豪傳不和後首碰頭 搭膊證兄弟情

MC張天賦同洪嘉豪呢日再以「賦豪CP」出席活動,吸引唔少歌迷捧場,佢哋早前開騷後卻傳出不和,有指MC私人助手早前先後發出針對洪嘉豪嘅言論,呢對好兄弟呢日搭晒膊頭合照,力證兄弟情不變。

MC同洪嘉豪笑言一直冇傾過呢件事,心裡絕對冇芥蒂,佢哋唔希望再延伸呢個話題,洪嘉豪首個個唱開騷在即,洪嘉豪直認未到最佳狀態:「始終個人演唱要自己唱晒啲歌,其實係好大嘅難度,廿幾首歌之前有人同你分擔,自己唱晒好驚,要喺屋企練,又未排舞,啲衫又未傾係點,純粹有初步rundown,緊張嘅,我會繼續努力,最緊要係唱得好唔好!」

盛傳MC明年登上紅館舞台,不過MC暫時未有確實訊息透露,目前已開始健身操肌同戒口,自言隔咗一段時間再開騷有啲「作嘔」兼心跳適應唔到,佢笑稱:「我都想放棄,但我會繼續努力。」

 相關推薦