TVBuddy闖入《愛•回家》 錄影台慶序幕搞搞震

晚晚陪住大家嘅《愛•回家之開心速遞》呢日竟然有不速之客入侵,代表TVB嘅TVBuddy呢日就現身同劇中各位成員齊齊錄影台慶序幕歌舞,不過佢就非常得到大家歡心,仲不時整古做怪氹得大家好高興呀。

雖然丹爺唔覺意跳錯舞步,不過有大妹 滕麗名 二妹 呂慧儀 同細妹 蘇韻姿 傍住就冇有怕喇。不過TVBuddy呢日同大家齊齊開工,就非常百厭,仲恃住自己係吉祥物周圍搞事,唔怪得熊家上下就話要反擊喇。

而龍家上下呢日都有齊集齊出現,大龍生 #羅樂林 仲被爆當年嘅舞蹈員背景,呢日就走唔甩仲成為舞蹈擔當喇。

 相關推薦