Serrini林家謙合作因寫稿開火 差啲反目成仇

Serrini(梁嘉茵)同林家謙老友鬼鬼,嚟緊一齊合作做主持,不過呢日Serrini出席另一活動時,佢話為呢件事差啲同林家謙「反目成仇」,二人因寫稿開火,笑稱佢哋已打開「戰幕」,對此事忍耐以久。

Serrini好著重寫司儀稿,相反林家謙覺得冇問題實搞得掂,仲叫Serrini唔使驚,結果令Serrini嬲咗,講到今年入圍「我最喜愛女歌手」五強,Serrini坦言心情複雜又矛盾:「目前處於一個想拉票同唔拉票嘅中間,我係一個自我矛盾嘅人,雖然我好喜愛我自己,我又唔會逼呢個城市嘅人去喜愛我,我覺得你哋嘅喜愛可以化為選票鍾意其他人都得。」Serrini笑指必定要成為林家謙心中「最喜愛女歌手」,原來有日Serrini同林家謙講已投票畀佢,但林家謙居然冇反應。

Serrini下月將跟王菀之開騷,兩位音樂才女首次合作,更以7位數字打造M字型舞台,Serrini好緊張呢次音樂會,開騷前落足工夫準備,絕對係事業生涯最大挑戰!

林家謙未獲電台頒獎禮提名義重取向 感謝歌神公開稱讚祟拜作品傳世

去年表現亮眼年初更喺電台頒獎禮連奪多個大獎嘅 林家謙 ,近日喺另一電台嘅頒獎禮入圍名單中芳蹤杳然,不過呢日佢現身一個公開活動時,就指根據大會規則自己歌曲的確未能入圍,所以未獲提名係預計之內,尊重主辦機構取向。

而早前歌神 許冠傑 曾指對佢非常欣賞,仲點名想同佢合作,呢日佢就話非常多謝前輩嘅讚賞,不過就暫未收到邀請,仲話非常祟拜歌神嘅作品呀。4月同樣會舉辦慈善演唱會嘅佢,日前踩入老友 Serrini 母校擔任晚宴嘉賓,不過問到想唔想同對方一齊現身時,佢就即時耍手又擰頭喇。

 相關推薦