Chantel再拍電子利是廣告 與JNYBeatz合作唱新歌

Chantel繼往年之後,兔年來臨之際再度拍攝電子利是廣告,仲同新拍檔 JNYBeatz 合作演出,又有新合唱歌,喺廣告又唱又跳,帶動新年嘅歡樂氣氛。而 Chantel 今次仲化身小師姐,同首次拍廣告嘅JNY一次出鏡,難怪對方話感覺興奮又新鮮喇。

防疫措施放寬之後,唔少人都打算外遊過新年,而JNY就話會留港同家人度過,因為過往幾年都缺少拜年嘅重要時光,所以今年就要「狂派」喇。

而Chantel聽到已經身為爸爸輩嘅JNY咁講,亦都大賣口乖,話收到電子利是會一樣開心咁話呀。唔少藝人都會為咗意頭派開工利是,而Chantel原來舊年起已經開始,不過就以自製曲奇餅代替錢喇。

廣末涼子飲啤酒表情自然 拍檔江口洋介大讚表現

日本廣告創意有趣全球知名,近日 森田一義 江口洋介 同 廣末涼子 就合作拍攝一個啤酒廣告,但係掀起討論並非因為當中嘅CG或者特別故事,而係因為廣末涼子大啖啤酒之時嘅自然反應,就連拍檔 江口洋介 都大讚呀。

至於同廣末已經好耐冇見嘅森田,呢日就驚嘆歲月流逝,當年嘅小妹妹已經早為人母喇。雖然做咗媽媽,不過廣末就話更加需要有Me Time放鬆,平時就會同其他媽媽約埋飲返杯小酌一下喇。

而經常拍劇嘅江口,就話夏天完成外景之後,同拍檔工作人員飲返杯係一大享受,即將開騷嘅佢仲話綵排完之後一樣要飲返杯呀。

 相關推薦