StarTalk一氣呵成版丨林峯盼能於年底開騷 吳林峰親解因對方而入行原因

StarTalk一氣呵成版丨林峯盼能於年底開騷 吳林峰親解因對方而入行原因

因為撞名嘅原因,林峯開始留意吳林峰嘅新聞,從而認識到呢位創作歌手; 同樣因為撞名原故,吳林峰自細就朋友取笑,更一度對林峯懷有恨意。吳林峰呢日同林峯一齊接受《StarTalk》 許文軒 嘅訪問,除咗分享佢哋首度合作嘅新歌《無傷大雅》外,仲大談佢哋撞名一事。

講起細個因為名字而被取笑嘅往事,吳林峰已經完全放開,佢笑言自己對林峯係因恨成愛,由當初只係恨林峯太紅太出名,令同名嘅佢成朋友取笑對象,到之後「林峯」成為激發佢自信嘅人,令佢行上音樂路。

吳林峰指中五上街做busking時,發現與林峯撞名其實亦有好處,就係觀眾更易記住佢個名,同晚吳林峰又對住鏡頭向喺小學、中學因為佢個名而笑過佢嘅人講:「你哋而家睇下!林峯坐咗喺我隔離呀!電視會出㗎嘛,掂呀今次!」

吳林峰去年一個MV,入面驚見有林峯出現,對此林峯笑問吳林峰:「點解你唔嘗試搵我嚟拍?」仲豪言自己個肖像權任由吳林峰去用。

近年專注喺影視上嘅林峯,被問到2024年喺音樂上嘅to do list時,在旁嘅吳林峰已經忍唔住細細聲話「開騷開騷開騷」,林峯聽到後就回應對方:「係呀,我真係諗住開騷㗎!」林峯指希望開一個全新嘅騷,所以現時要先收多啲新歌,希望可以喺年底完成到呢件事。

而吳林峰指2023年係與自己對話嘅一年,調整好情緒心態後,希望重新出發嘅一年可以更加有火,佢仲對自己定下每兩星期出一首歌嘅約定。

StarTalk一氣呵成版丨張繼聰從未向太太示弱 鄧麗欣對婚姻仍有保留

由 張繼聰 、鄧麗欣 等人主演嘅賀歲片,嚟到續集更令觀眾引頸以待,阿聰同Stephy呢日接受《StarTalk》 王鎮泉 嘅專訪時,都有分享呢次再合作嘅感受。

由於第一集成績相當好,所以阿聰都坦言呢次係集體冒險嘅拍攝旅程,戲中佢同Stephy演一對恐婚夫妻,關係既昇華咗亦複雜咗,而演員間嘅默契更係有增無減。講到最難忘嘅一場戲,阿聰就話係有一幕自己要喺Stephy面前表現出男人軟弱同崩潰嘅一面,而Stephy護夫嘅對白更令阿聰動容。

阿聰話現實生活中,自己都算係幾傳統嘅既男人,未試過喺太太面前示弱,所以佢話自己喺囝囝眼中係一個鐵人,試過有次自己因為整傷叫痛,囝囝因為未見過爸爸呢一面而嚇到喊。

戲中劇情感人之外,服裝造型都令Stephy好難忘,著慣婚紗拍戲既Stephy,已經相當純熟,跑跑跳跳都難唔到佢,反而佢話戲中要著一條好窄既伴娘裙以及只可以碎步走既魚尾裙,先令佢好頭痛呀。

講到婚姻呢個話題,Stephy就話自己原生家庭因為父母離異,所以佢自細就思考婚姻呢個問題,有時覺得唔係必須,甚至會覺得不可信,至於結婚多年嘅阿聰,就覺得每個階段都會有不同變化,亦唔害怕會有咩考驗。

至於對票房壓力呢個問題,兩位就似乎無呢方面嘅憂慮,Stephy話做好本份已足夠,而阿聰就話對作品好有信心。

 相關推薦

熱門搜尋