Mayanne豪言節目收視破15點比堅尼慶功 港姐競選後惜肉如金坐等找數

Mayanne豪言節目收視破15點比堅尼慶功 港姐競選後惜肉如金坐等找數

喺早前《萬千星輝頒獎典禮》勇奪最佳女主持嘅 麥美恩 ,近日為自己擔正主持嘅節目《Mayanne小喇叭》同大家探討唔同主題,近日一集AV女優就掀起唔少討論喇。首個「骨肉」出世,Mayanne亦非常緊張,連日都追貼各大傳媒對節目嘅報道,對收視就更為重視,日前仲豪言「有15點我著比堅尼慶功」。

Mayanee早前曾指收視佳就會著比堅尼慶功

Mayanne對自己擔大旗嘅節目非常重視每集嘅嘉賓都份量十足,好似熱播劇《婚後事》演員,仲有林峯、吳卓羲等

而根據星期一嘅最新收視報告,《Mayanne小喇叭》上周收視有15.2點,有99萬觀眾收睇,而自2011年參加《香港小姐競選》,穿著泳衣上台嘅Mayanne,之後多年來嘅節目司儀等工作,穿著打扮都以大方高雅為主,非常錫身,不過今次似乎真係要揀定泳衣找數喇。

同為娛樂新聞台主播出身嘅Mayanne,年初同周奕瑋齊齊奪得最佳主持獎

《Mayanne小喇叭》星期四、五晚 22:30 翡翠台

 相關推薦

熱門搜尋