Do姐無奈被AI冒名行騙 洪嘉豪一句篤中笑穴開心晒

Do姐無奈被AI冒名行騙 洪嘉豪一句篤中笑穴開心晒

Do姐 鄭裕玲 向來深得網民歡心又好有公信力,最近就被不法之徒睇中這點,利用AI製作冒名認佢嘅廣告片行騙。好在唔少醒目Fans都即刻私訊通知Do姐,而Do姐亦即時發聲明澄清自己冇做過金融產品代言人以正視聽。

呢日Do姐同洪嘉豪出席環保活動時,都再一次呼籲大家唔好受騙:「我咁多年都唔會做一啲叫人投資嘅代言,可能我平日都多做訪問,於是有人用AI製作假廣告,條片完全唔似我,大家千祈唔好受騙。」

同樣擔任大使嘅 洪嘉豪 近排積極為4月處男紅館個唱做準備,講到練舞呢個部分,嘉豪忽然篤中咗Do姐嘅笑穴,搞到Do姐笑唔停,因為嘉豪自稱舞技精湛係「掛名華納舞王」,嘉豪之後繼續放笑彈話:「我誠意邀請Do姐睇騷,如果佢有需要中途離場嘅話,我都OK,佢到經已係我嘅榮幸。」 短短嘅一句經已展示咗嘉豪嘅急才同滿滿嘅『求生慾』。

熱門搜尋