Mayanne小喇叭|周家怡公開叫麥美恩雪卵 盈盈爆老公曾抱女上房

Mayanne小喇叭|周家怡公開叫麥美恩雪卵 盈盈爆老公曾抱女上房

麥美恩 同 曾展望 主持嘅清淡節目《Mayanne小喇叭》,呢集邀請咗 周家怡 同 湯盈盈 傾女人經。節目自推出以來話題、口碑雙贏,上星期跨平台最高收視達15.2點,收視理想。

Mayanne早前喺網上留言講過,收視超過15點就會著比堅尼泳衣派福利,所以我哋都派出專員催促Mayanne找數,估唔到Mayanne喺鏡頭前使出一招以進為退,仲話透過主持節目學到技倆,就係拋磚引玉玩大佢,啲人就會唔記得。

不過網民又點會咁易放過呢個福利呢?對此Mayanne話:「唔緊要,開live著畀大家睇,拍片又會話要就燈光或其他,開live就最好冇仇報。」唔知網民又會唔會收貨呢?

家怡同盈盈兩位嘉賓從未合作過,但兩人一拍即合好啱傾,仲笑言係喺圖書館認識,場面搞笑。實情佢哋係透過共同好友佘詩曼認識。盈盈仲笑指Mayanne好多料爆:「原來我老公抱過Mayanne。」家怡即話:「抱唔緊要,係抱上房。」盈盈爆笑話:「好彩第二日擘大眼乜都冇郁過,所以放心晒。」

家怡超過十年感情生活空白,經常都話順其自然嘅佢已經進展到佛系心態,主持之一GM即刻自動送上門,睇吓有冇機會同家怡溝通,可惜被Mayanne捉住叫「垃圾」拉走,即場捧打駌鴦。最後家怡更高呼:「Mayanne雪卵呀。」嚟還以顏色,機智嘅Mayanne秒速反駁:「冇精用呀,雪嚟有鬼用咩﹗」

 相關推薦

熱門搜尋